Mierzenie poziomu inteligencji znanymi testami

Test Inteligencji Wechslera dla Dorosłych (WAIS), Test Inteligencji Wechslera dla Dzieci i Młodzieży (WISC), test R. Meiliego (AIT), Test Inteligencji Bineta, oraz za pomocą innych specjalistycznych testów tekstowych, matematycznych czy figuralnych jest jedynie sprawdzianem umiejętności rozwiązywania konkretnych zadań logicznych. Można zatem przetestować podstawowe zdolności intelektualne: liczbowe, percepcyjne, techniczne, zdolność koncentracji i szybkiego myślenia, tempo wykonywania zadań itd. O wysokim poziomie inteligencji mówi się wówczas, gdy iloraz inteligencji (IQ) wynosi 115. Średni iloraz inteligencji ma wartość 100. IQ 115 (i powyżej) posiada jedynie około szesnaście procent badanych (przy zastosowaniu standardowych testów inteligencji). Około 68 procent ludzi charakteryzuje się średnim poziomem inteligencji (IQ od 85 do 115). Stosowane dotychczas testy inteligencji nie uwzględniają pomiaru cech, które są równie, a może nawet bardziej istotne dla sukcesów zawodowych i życiowej pomyślności jednostki aniżeli zdolności określane pomiarem IQ. Chodzi tu o cechy takie, jak m.in.: poziom motywacji, odporność psychiczna, witalność, ambicje, siła przebicia, umiejętność nawiązywania kontaktów, wytrwałość, optymizm, zdrowie psychiczne.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!