„Normalny” charakter zwykłego człowieka nie jest dojrzałym charakterem

W aspekcie moralnym taki człowiek w ogóle nie ma charakteru. W sensie psychologicznym normalny charakter to dobrze wytresowany, ściśle zaprog ramowany automat, który zachowuje się zgodnie z polece niami, to towar sprzedający sam siebie. W związku z tym w ośrodkach badań marketingowych i badania opinii publicznej opracowano w ostatnich latach zróżnicowane typologie charakterów, dzięki czemu można z większym praw do podobieństwem przewidzieć potrzeby konsumpcyjne ludzi automatów. Pytam więc po raz wtóry: kto odnosi korzyści z tej manipulacji? Odpowiedź brzmi: ci przede wszystkim, którzy boją się życia, a poddawanie się cudzej manipulacji jest dla nich wygodne i zapewnia im poczucie bezpieczeństwa – zgo dnie z działaniem mechanizmów obronnych. Korzyść tę przyćmiewają jednakże ogromne szkody, ponieważ charak ter uformowany pod wpływem cudzej manipulacji staje się coraz bardziej na nią podatny. Zgodnie z odgórnym planem normalny charakter musi być przydatny jako siła robocza jako konsument i jako polityczny czynnik wyborczy. Czło wiek o już uformowanym normalnym charakterze nie jest w stanie uniknąć cudzej ingerencji w swoje życie. Jedyną szansą na nadrobienie zaległości w rozwijaniu dojrzałego charakteru jest traumatyczne przeżycie albo poddanie się psychoterapii.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!