O fatalnej kondycji psychicznej współczesnej cywilizacji nie mówi się otwarcie

Nie ujawnia się jej, ponieważ większość ludzi nie chce przyjąć do wiadomości, że źródłem ich cierpień jest chora psychika (wypieranie świadomości przyczyn psychicznych), a nawet nie potrafią tego przyjąć do wiadomości (surowe superego). Ci zaś, którzy podejrzewają, że cierpią z przyczyn psychicznych, nie umieją tym opowiedzieć, ponieważ brak im odpowiednich słów. Jedynym środkiem wyrazu są tworzone objawy. Dopóki zagadnienia psychiczne będą bagatelizowane przez lekarzy społeczeństwo, dopóty nie zaistnieje szansa na udzielenie pomocy ludziom z niższych warstw społecznych, których stan zdrowia psychicznego stale się pogarsza. Dużo lepiej wiedzie się pod tym względem członkom wyższych warstw społecznych. Bardziej liberalne wychowanie wykształciło w nich bardziej liberalne superego, łatwiej im zatem zaakceptować psychiczne przyczyny dolegliwości, a bogatszy zasób słów pozwala właściwie opisać problemy i odczucia, a także zrozumieć ich uwarunkowania. Pokrycie kosztów terapii również nie stanowi zasadniczej trudności, obciążenia można odpisać od podatku jako wydatki szczególnego rodzaju albo koszty dokształcania. Dlatego też uwolnienie się od psychicznych i fizycznych dolegliwości, uwarunkowanych psychicznie, jest przywilejem i tak już uprzywilejowanej mniejszości.

error: Content is protected !!