Przy wykorzystaniu modelu struktury osobowości

Można scharakteryzować najprzeróżniejsze jej typy. W ten sposób powstaje zróżnicowana typologia danej jednostki lub grupy zawodowej. W typologii wychodzi się z założenia, że struktura osobowości jest stałym zespołem cech danej jednostki. Historia psychologii jest również historią jej typologii. Pierwsza poważniejsza próba podziału typologicznego została opracowana przez niemieckiego psychiatrę Ernsta Kretschmera (i przedstawiona w jego książce: Körperbau und Charakter Budowa ciała i charakter). Kretschmer rozróżnił cztery rodzaje budowy ludzkiego ciała: typ leptosomiczny (szczupły, słabo umięśniony), typ pykniczny (korpulentny, krępy), typ atletyczny (masywny, silnie umięśniony) i typ dysplas- tyczny (anomalie anatomiczne). Każdy typ anatomiczny charakteryzuje się określonymi cechami temperamentu. Typologia Kretschmera, uzupełniona o wyniki późniejszych badań naukowych, po dziś dzień cieszy się popularnością. Nie da się ukryć, że klasyfikacja ta jest sporym uogólnieniem, a ze względu na występowanie form mieszanych, trudna do zastosowania przez laika.

error: Content is protected !!