Racjonalizacja

W przedsiębiorstwach racjonalizacja służy do zwiększania wydajności produkcji. Mechanizm psychologiczny, którym tu będzie mowa, nie ma nic wspólnego z racjonalizacją pracy. Przedmiotem rozważań nie będzie również problem intelektualizacji jednostki kosztem zubożenia jej życia emocjonalnego, czyli lansowanie orientacji racjonalnej, a nie emocjonalnej. Z punktu widzenia psychologii głębi racjonalizacja polega na tłumaczeniu i usprawiedliwianiu przez jednostkę własnego postępowania za pomocą „rozsądnych” motywów i przesłanek, co służy tuszowaniu autentycznych motywów działania. Prawdziwe motywy, które potępia superego, są ukrywane pod płaszczykiem błahych, powierzchownych argumentów, za to nieprawdziwe, o ile zyskają akceptację superego, są. wysuwane na plan pierwszy. Mechanizm racjonalizacji służy do maskowania autentycznych motywów. W ten sposób zostaje rozładowane napięcie lękowe i zachowana władza superego nad ego.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!