Zasada kozła ofiarnego

Nie odreagowane i nie likwidowane frustracje są przenoszone na innych, a wówczas, przez identyfikację ze sprawcą frustracji i powtórne spowodowanie przy najbliższej okazji urazu, tworzą reakcję łańcuchową. Postępująca internalizacja (introjekcja) cech, nastawień i zachowań sprawców frustracji rozbudowuje superego dorosłej osoby. Stopniowo przyswaja ona te cechy, których sama kiedyś nienawidziła; identyfikacja rozszerza się do tego stopnia, że w rezultacie osoba ta wychowuje swoje dzieci tak samo rygorystycznie i autorytarnie, jak i ją wychowywano (mimo że w owym czasie pragnęła postępować inaczej), a ludzi sobie podległych traktuje tak samo agresywnie i wyniośle, jak ją traktowano i traktuje się nadal. Można więc przyjąć za regułę, że człowiek często deptany i gnębiony depcze i gnębi innych z jeszcze większą zaciekłością i przy każdej nadarzającej się ku temu okazji, na pewno zaś nie stara się wyciągnąć prawidłowej nauki z własnych doświadczeń i w przyszłości postępować prawidłowo. Tym samym staje się zrozumiałe, dlaczego hierarchiczna struktura społeczna i symbole statusu z jednej strony budzą naszą dezaprobatę, a z drugiej strony niewolniczo trzymamy się tej struktury i przy każdej sposobności demonstrujemy atrybuty i symbole naszego statusu społecznego. Mamy tu do czynienia z mechanizmem identyfikacji z wyższą pozycją społeczną i właściwą jej władzą budzącą lęk.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!