Tag Archives: sonoco praca do kitu

Sonoco praca do kitu

U niektórych czas oczekiwania na wizytę trwa do kilku miesięcy. Większość pacjentów to ludzie wywodzący się ze średnich i wyższych warstw społecznych, których stać na zapłacenie z własnej kieszeni honorarium w wysokości od 60 do 150 DM za godzinną wizytę (koszty te można odtrącić od podatku). Kasy chorych robią ogromne trudności ze zwrotem kosztów za leczenie psychoterapeutyczne. Jest bowiem oczywiste, że upowszechnienie i łatwiejszy dostęp szerokich rzesz społeczeństwa do psychoterapii zmusiłby ubezpieczających do drastycznych podwyżek składek. A więc ubezpieczalniom, a siłą rzeczy także potencjalnym pacjentom płacącym składki bardziej opłaca się nabywać leki psychotropowe, mimo że bez wątpienia nie jest to właściwe leczenie zaburzeń nerwowych. W dalszych rozdziałach problem ten będzie omawiany bardziej szczegółowo. Rozmiary masowej niedoli psychicznej (dziesięć milionów ludzi cierpi na zaburzenia psychiczne) są oceniane jedynie w przybliżeniu; w rzeczywistości sytuacja jest dużo gorsza, zwłaszcza jeśli uwzględni się powszechnie występujący problem poczucia niższości, ogólną nerwowość i drażliwość. Amerykańscy psychologowie stwierdzili na podstawie sondaży, że w USA co druga osoba odczuwa chorobliwą nieśmiałość i silne zahamowania psychiczne.

error: Content is protected !!