Tag Archives: wezi tec opinie

Wezi tec opinie

Znany etolog, były uczeń Lorenza, Irenaus Eibl-Eibesfeld wyraził słuszny żal w eseju opublikowanym w 1973 r. na łamach tygodnika „Der Spiegel”: „Wysyłamy sondy na Marsa i za ich pośrednictwem otrzymujemy zdjęcia satelitarne Ziemi, wydaje się jednak, że dużo trudniejsze jest dla nas nauczenie się współżycia z sąsiadami”. Moglibyśmy się tego nauczyć i rozwiązać nasze międzyludzkie problemy, gdyby psychologia i socjologia dysponowały takim samym budżetem naukowym, jakim rozporządzają badacze przestrzeni kosmicznej. Nieznaczne fundusze (skromne w porównaniu z fizyką i chemią) przeznaczył przemysł w ostatnich latach na badania z zakresu psychologii przemysłowej (skuteczniejsze wykorzystanie siły roboczej), psychologii reklamy (manipulowanie konsumentem), psychologii handlu (szkolenie personelu pod kątem zwiększenia obrotów w zbycie) i na testy psychotechniczne (wybór najlepszych kandydatów). Wiadomo wszak, że czynnik ludzki jest w tym wypadku brany pod uwagę wyłącznie w sensie ekono- micznymf jako potencjał roboczy i konsumpcyjny, ponieważ głównym celem jest zwiększenie wydajności i maksymalizacja zysku.

error: Content is protected !!