Tag Archives: wia lan przeworsk

Wia lan przeworsk

Na badania psychologiczne, psychoterapeutyczne i socjologiczne, które pomogłyby uzdrowić chorą ludzką psychikę, brak funduszy, ponieważ ich wyniki nie przyniosłyby przemysłowi (zgodnie z tradycyjnym podejściem) żadnych bezpośrednich, namacalnych korzyści materialnych. Za pożyteczne i godne wsparcia uważa się kształtowanie kreatywności i właściwej osobowości (imponująca pewność siebie, skuteczność zawodowa) oraz badania psycho- i socjotechniczne (m.in. zdolność przystosowania się do pracy w zespole). Tylko te badania uznaje się za celowe, chętnie więc są one finansowane i wdrażane do systemu. I przemysł, i państwo (państwowe zakłady naukowe) reagują natomiast alergicznie, gdy wyniki badań psychologicznych i socjologicznych kwestionują sens istniejącego systemu konkurencji i apoteozy sukcesu, ujawniając jednocześnie mechanizmy niewolenia ludzi i wyjaśniając ich cierpienia strukturą panujących stosunków społecznych. Ujawnianie i taka właśnie interpretacja zjawisk psychospołecznych są wysoce niepożądane, toteż na tak ukierunkowane badania nie otrzymuje się żadnych dotacji. Powód jest prosty: akurat w tych sprawach ludzie mają być ślepi.

error: Content is protected !!