Tag Archives: zsti mszana dolna

Zsti mszana dolna

W celu lepszego zrozumienia ludzkiej psychiki konieczne jest zaznajomienie się z dynamicznym modelem struktury osobowości, opracowanym przez Zygmunta Freuda. Rozpoznanie walki toczonej przez siły wewnątrz psychiczne skłoniło Freuda do sformułowania wniosku, bulwersującego ówczesną opinię publiczną i po dziś dzień aktualnego, iż człowiek nie jest panem we własnym domu. Anna Freud, córka twórcy psychoanalizy, konsekwentnie kontynuowała dzieło ojca w dziedzinie psychologii ego i rozwoju mechanizmów obronnych. W roku 1936, w wieku czterdziestu jeden lat (ojciec miał wówczas 80 lat, trzy lata wcześniej spalono jego dzieła), opublikowała ona fundamentalne po dziś dzień dzieło, zaliczane do klasyki literatury psychoanalitycznej, poświęcone omówieniu „ego i mechanizmów obronnych”; w 1973 roku ukazało się już ósme wydanie tej publikacji (w formie kieszonkowej). Z biegiem lat freudowski model osobowości (id, ego, superego) wszedł na stałe do psychologii, a także w zakres wiedzy zdobywanej w szkołach średnich i wyższych, toteż ze względu na dość powszechną jego znajomość zostanie tu omówiony jedynie pokrótce, dla ułatwienia lepszego zrozumienia konkluzji wynikających z naszych rozważań. Freud rozróżnia w strukturze osobowości trzy główne instancje, które oddziaływają na zachowanie człowieka: id (nieświadomy obszar popędów, zwłaszcza seksualnych i destrukcyjnych), ego (aparat racjonalnego działania) oraz superego (przejęty system wartości, norm moralnych; sumienie).

error: Content is protected !!