CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Wzrost zapadalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia oraz groźne następstwa w postaci obniżenia sprawności życiowej i zdolności do pracy uzasadniają zaliczenie tych chorób do grupy chorób społecznych. Spośród licznych chorób układu krążenia najczęstszą przyczyną zgonów są choroby mięśnia sercowego, choroby naczyń wieńcowych (tj. naczyń doprowadzających krew do mięśnia sercowego) oraz miażdżyca tętnic. Współczynnik umieralności na choroby układu krążenia w okresie ostatnich lat wynosi w Polsce przeciętnie rocznie około 200 na 100000 mieszkańców. Jest to poziom nieco niższy od notowanego w większości krajów europejskich. Choroby układu krążenia są często przyczyną inwalidztwa i absencji chorobowej i to nawet u osób w młodszych grupach wieku. Z tego, co powiedzieliśmy, wynika, że sprawa zapobiegania chorobom układu krążenia staje się zagadnieniem bardzo istotnym, jeżeli nie pierwszoplanowym. W zapobieganiu bardzo doniosłe znaczenie ma zachowanie stanu równowagi psychicznej i eliminowanie wszelkich emocji negatywnych, serce bowiem jest narządem, który najczulej i najszybciej reaguje na wszelkie bodźce — zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!