Człowieka można przejrzeć

W każdym działaniu człowieka można wyodrębnić aspekt sprawnościowy i motywacyjny. Innymi słowy działanie człowieka można scharakteryzować z punktu widzenia tego, z jakich składa się operacji, bądź z punktu widzenia tego, jak bardzo człowiekowi zależy na wyniku, ile energii i wysiłku poświęca dla zrealizowania celu działania. Sprawność działania zależy przede wszystkim od takich czynników, jak wyszkolenie, doświadczenie, zdolności specjalne, zdolności ogólne (m.in. inteligencja). Motywacja do działania zależy głównie od takich czynników, jak nadążanie potrzebom, wartość, jaką przypisuje się celowi działania, poczucie słuszności i wiara w sens działania. Sprawność jest tym samym czynnikiem względnie stałym — po dostatecznie długim treningu nie ulega poważniejszym zmianom. Motywacja natomiast może ulegać znacznym wahaniom, różne okoliczności mogą ją wzmagać lub osłabiać. Są jednak pewne stałe elementy osobowości, jak np. system wartości, podstawowe potrzeby psychologiczne, więź z kolektywem, z rodziną, które stwarzają warunki dla utrzymania stałej motywacji do działania.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!