Czynności ustroju

W przypadku długo trwającego lub trwałego ograniczenia czynności ustroju rehabilitacja wymaga nie tylko usprawnienia fizycznego bądź psychicznego, ale także reedukacji i usprawnienia społecznego, które mają na celu przywrócenie optymalnej aktywności biologicznej społecznej chorego. Wobec zwiększającej się szansy przeżycia ludzi po urazach oraz osób przewlekle chorych lub starych zwiększa się w konsekwencji odsetek ludności z przewlekłymi zaburzeniami fizycznymi i psychicznymi czy kalectwem, które — w interesie indywidualnym i społecznym — wymagają opieki rehabilitacyjnej. Praktyczne zabezpieczenie działalności rehabilitacyjnej wymaga współdziałania zarówno służb medycznych, jak i innych służb spo- > łecznych (reedukacja, resocjalizacja, terapia pracą, praca chroniona itp.), w oparciu o zakłady zamkniętej opieki zdrowotnej (szpitale, sanatoria rehabilitacyjne), otwartej opieki zdrowotnej (przychodnie, zakłady pracy chronionej), bądź ‚też kontrolowanej rehabilitacji w domu chorego. Opieka medyczno-społeczna nad głęboko upośledzonymi fizycznie lub psychicznie oraz opieka terminalna nad nieuleczalnie chorymi dotyczy przypadków chorób postępujących i nieuleczalnych, w których ani leczenie, ani rehabilitacja nie są w stanie już poprawić ich przebiegu lub zapobiec niepomyślnemu zejściu.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!