Głos nawołujący

Mówiąc o negatywnych skutkach gwałtownego rozwoju cywili- ‚ zacji nie rozumiemy tego — rzecz jasna — jako głosu nawołującego^ do ograniczenia tempa rozwoju techniki. Żadne zahamowania pro-‚% cesu uprzemysłowienia nie są możliwe, gdyż wiemy doskonale, ‚że T
wyższy poziom uprzemysłowienia podnosi stopę życiową ludności, wpływa na dalszy rozwój cywilizacji, a pośrednio i kultury umysłowej. Skutki pozytywne technizacji życia, urbanizacji i innych czynników towarzyszących tym procesom, są tak oczywiste dla cywilizacji i kultury społecznej — wymieńmy chociażby takie momenty, jak warunki bytowe, mieszkania i ich wyposażenie, warunki pracy, szkolnictwo i oświata, rozwój kontaktów społecznych, łatwość komunikowania się i informowania, powszechna dostępność książki, kina, teatru, radia, telewizji itd. — tak przywykliśmy do nich, że wręcz zapomnieliśmy, iż kiedykolwiek stanowiło to w ogóle problem. Jeżeli obecnie szczególną uwagę zwracamy na skutki negatywne, jakie niesie z sobą gwałtowny rozwój cywilizacji, czynimy to, aby móc im skutecznie przeciwdziałać. Zdajemy sobie wszyscy sprawę, że zarówno obecne, jak i następne pokolenia nie są w stanie odizolować się od nurtu współczesnego życia, ani unikać zmian wszelkiego rodzaju, jakie niesie z sobą postępujący rozwój techniki. Chcąc zapobiegać czynnikom działającym ujemnie na zdrowie, musimy przede wszystkim poznać je oraz zaznajomić się ź warunkami, w jakich najczęściej dochodzi do zaburzeń w stanie zdrowia.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!