Godziny nadliczbowe

Kobieta ciężarna nie może od 5 miesiąca ciąży pracować na nocnej zmianie oraz nie może na mocy ustawy przyjmować lub być wyznaczana do prac w godzinach nadliczbowych. Kobieta ciężko pracująca fizycznie powinna być od 6 rhiesiąca. ciąży przeniesiona do pracy lżejszej, bez zmiany dotychczasowej wysokości zarobku. ^ Zabroniona jest również ustawowo kobietom ciężarnym praca pod ziemią oraz kierowanie pojazdami mechanicznymi. Oprócz normalnie przysługującego kobiecie pracującej urlopu wypoczynkowego, otrzymuje kobieta ciężarna urlop macierzyński, który trwa prawie 3 miesiące (84 dni). Z tego okresu 2 tygodnie powinny być wykorzystane przed porodem, a pozostałe 10 tygodni po porodzie. ^ W czasie całego okresu urlopu macierzyńskiego zakład pracy jest zobowiązany do wypłacania pełnych miesięcznych poborów, zarówno pracownikom umysłowym, jak i fizycznym. W przypadku trudnych warunków materialnych młoda matka otrzymuje od państwa bezpłatną lub za bardzo niską odpłatnością pełną wyprawkę dla noworodka. W razie urodzenia bliźniąt lub trojaczków otrzymuje bezpłatną wyprawkę dla każdego z noworodków, niezależnie od wysokości zarobków własnych i męża.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!