GRUŹLICA

Na czynną gruźlicę płuc choruje obecnie w krajach cywilizowanych coraz mniej ludzi. Liczba zgonów z powodu gruźlicy wygląda różnie w różnych krajach i waha się od 1,0 w ciągu roku na 10 000 mieszkańców w takich krajach, jak Dania, Holandia, do nawet 20,0 i wyżej. W Polsce wskaźnik ten ‚(tzn. liczba zgonów na 10 000 ludności w ciągu roku) w latach międzywojennych był bardzo wysoki (około 13), a bezpośrednio po wojnie i okupacji jeszcze wyższy. W r. 1950 wskaźnik zgonów z powodu gruźlicy spadł do 10,0 a w r. 1969 wynosił już tylko 2,8. Niemniej jednak liczba chorych na gruźlicę w Polsce jest ciągle wysoka. Według danych z r. 1970 w poradniach przeciwgruźliczych było zarejestrowanych chorych na czynną gruźlicę płuc 161 000 osób  oraz ponad pół miliona osób zarejestrowanych w tzw. grupach zwiększonego ryzyka, (np. osoby z kontaktu z chorymi). Współczynnik chorobowości na gruźlicę (ogólna liczba chorych w stosunku do liczby ludności) wynosił w 1970 roku 491,7 na 100 000 ludności, a współczynnik zachorowalności (liczba nowych przypadków zachorowań w danym okresie w stosunku do liczby ludności) w tymże samym roku wynosił 128,1 na 100 000 ludności. W porównaniu z sytuacją z lat poprzednich nastąpiła dość znaczna poprawa, gdyż np. w 1965 roku współczynnik chorobowości na gruźlicę wynosił 925,9 na 100 000 ludności, a współczynnik zachorowalności 174,3. Zanotowano również pewne obniżenie wskaźników absencji chorobowej z powodu gruźlicy.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!