MIESZKANIA

Znaczna część ludności świata mieszka jeszcze w warunkach nieodpowiednich. Z danych szacunkowych wynika, że jedynie połowa ‚ mieszkańców globu posiada stałe mieszkania, około 35% żyje w mitywnych warunkach mieszkaniowych, a pozostali prowadzą koczownicze, bez stałego miejsca zamieszkania. Zadaniem mieszkania już od najdawniejszych czasów jest na ludzi przed działaniem niekorzystnych ićfcynników środo? zewnętrznego, głównie przed czynnikamLatmosferycznymi, jak : ny temperatury, wiatr, opady itd. Poza rolą ochronną mie pełni obecnie również szereg innych funkcji, jest np. miejscem ześrodkowuje się źyde rodzinne, wychowanie dzieci. Często jest < miejscem pracy nie tylko domowej, ale i zawodowej, zwykle miejscem wypoczynku. Mieszkanie powinno być w zasadzie przeznaczone wyłącznie do użytku jednej rodziny, bez względu na jej liczebność. Powinno zaspokajać potrzeby bytowe rodziny oraz odpowiadać określonym warunkom sanitarno-higienicznym, a więc: a) posiadać odpowiednią liczbę izb mieszkalnych dostatecznie obszernych, b) posiadać odpowiednie wyposażenie sanitarno-techniczne, c) zapewniać właściwy dla człowieka mikroklimat pomieszczeń, d) zapewniać odpowiednie oświetlenie, zwłaszcza naturalne, oraz nasłonecznienie. Mieszkania nie odpowiadające wspomnianym warunkom mogą działać niekorzystnie ha stan zdrowotny ludności.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!