Nerwica

Terminem nerwice określamy zaburzenia czynnościowe, tzn. zaburzenia funkcji organizmu bez zmian chorobowych w danych tkankach, narządach czy układach, które powstają pod wpływem różnych czynników zewnętrznych, długotrwałych trudnych sytuacji życiowych, różnego rodzaju konfliktów życiowych. Bezpośrednie przyczyny wywołujące stany nerwicowe u ludzi mogą być bardzo różne. Do ich wystąpienia prowadzić mogą np. różne bodźce zewnętrzne, które przerastają siły psychiczne czy fizyczne człowieka, różne trudności wymagające np. zbyt szybko następujących po sobie reakcji. Często nerwice pojawiają się nawet wtedy, gdy wywołujące je bodźce przestały już działać. Powstawanie nerwic jest różnie interpretowane przez poszczególne szkoły w nauce psychiatrii. Szkoła psychoanalityczna (Freud, Jung) wiąże np. powstawanie nerwic z rolą podświadomości, jako swego rodzaju odrębnego ośrodka w psychice, rządzącego się własnymi prawami. Natomiast szkoła fizjologiczna (Pawłów i inni) w badaniach nad nerwicami opiera się na eksperymencie fizjologicznym. Prace tej szkoły wyjaśniły wiele zagadnień związanych z mechanizmem powstawania i rozwoju nerwic u ludzi. Zdaniem fizjologów, do powstawania nerwic prowadzić mogą wszelkie bodźce zewnętrzne przerastające siły psychiczne i fizyczne człowieka. Zasługą Pawłowa jest między innymi i to, że wykazał on, iż mowa i myślenie człowieka wywołują te same reakcje, co i inne bodźce. Stąd wynika uzasadnienie tak dużego niekiedy znaczenia słów, jako bodźców o działaniu bądź, dodatnim, bądź ujemnym.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!