Produkcja

Elektryfikacja gospodarki, wprowadzenie na coraz szerszą mechanizacji i automatyzacji produkcji, wykorzystanie energii mowej — wszystko to sprawia, że z dnia na dzień zmienia się s ekonomiczna świata. Narody do niedawna słabiej rozwinięte micznie stają się przodującymi. Szczególnie wyraźnie widzimy przykładzie krajów «k«zu socjalizmu. P«lska np. z kategorii nego kraju rolno-przemysłowegd wydźwignęła się do grupy więcej niż średnio uprzemysłowionych państw świata. W stosunku do stanu z roku 1950 globalna produkcja przemysłu wzrosła o 54,5% (w 1966 r.), zaś produkcja przemysłowa na 1 mieszkańca wzrosła w tym okresie o 42,7%. Struktura tego wzrostu jest korzystna z punktu wir dzenia perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego, co umożliwia nam podjęcie zadań warunkujących udział kraju w nowej rewolucji naukowo-technicznej. Industrializacja i urbanizacja przyniosły grun- t-towne zmiany w strukturze zatrudnienia w Polsce. Zatrudnienie w gospodarce Uspołecznionej wzrosło z 4763000 osób z roku 1950 do ponad 10 milionów osób w 1970 r. Istotnym elementem przeobrażeń w strukturze zatrudnienia pod wpływem industrializacji jest wzrost zatrudnienia kobiet.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!