Rodzina

Jedną z najważniejszych grup społecznych, do której każdy należy przez całe swe życie lub co najmniej przez większą jego część jest rodzina. Ona w największym stopniu decyduje o tym, jaki jest nasz stosunek do innych ludzi, kształtuje naszą postawę, zachowanie, zasady, jakie w życiu uznajemy. Jej powiązania ze środowiskiem lokąlnym, z jego tradycjami, obyczajami i przyjętymi wartościami — stanowią o tym, czy jesteśmy z własnej postawy zadowoleni, czy zadowala nas uzyskana pozycja społeczna. Codzienna atmosfera panu-, jąca w rodzinie wpływa na nasze samopoczucie, stan napięcia emo- * cjonalnego, a tym samym i wydajność naszej pracy. W niektórych wypadkach różnego rodzaju kłopoty rodzinne czy domowe mogą wywierać dość znaczny wpływ na nasze zachowanie się poza domem, aż do konfliktów włącznie. Atmosfera w domu jest w pewnym stopniu zależna od warunków bytowo-środowiskowych, w jakich dana rodzina się znajduje, choć roli tych warunków nie należy zbytnio przeceniać. Poza rodziną również inne grupy społeczne, do których należymy, mogą przejawiać dość znaczny wpływ na naszą postawę i zachowanie się.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!