Stworzenie rodziny

A więc jednym z podstawowych warunków stworzenia przyszłej rodziny, harmonii i szczęścia w małżeństwie jest uświadomienie w problematyce seksualnej obojga współpartnerów. Pozwala to na pełne wyrobienie poczucia odpowiedzialności w naturalnym związku dwojga osób współżyjących ze sobą nie tylko fizycznie, ale i psychicznie. Jest to nieodzowne do uzyskania szczęścia i radości życia.
Pełna odpowiedzialność za życie płciowe powinna spadać tak na kobietę, jak i mężczyznę. W równym stopniu powinni oni być przygotowani do tworzenia nowego wspólnego życia w oparciu o miłość i zrozumienie w małżeństwie. Zwane jest ono również świadomym rodzicielstwem. Założenie rodziny wiąże się z posiadaniem potomstwa. Potomstwo nakłada z kolei na rodziców poważne obowiązki — powołani są oni do wychowania dzieci i przygotowania ich do samodzielnego życia. W wychowaniu młodego pokolenia bierze udział całe społeczeństwo. Jednak w procesie indywidualnego wychowania dziecka nic nie jest w stanie zastąpić domu rodzinnego, miłości, wyrozumiałości i troskliwej opieki rodziców. , W zrastający poziom życia społeczeństw sprawia, że z wychowaniem wykształceniem dzieci łączą się coraz większe koszty. Mimo wydatnej pomocy państwa wielodzietne rodziny borykają się z dużymi trud  nościami materialnymi. Rodzice nie są nieraz w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków mieszkaniowych, wyżywienia, ubrania, wykształcenia czy przygotowania do zawodu.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!