TERENY ZIELONE

Wskazane jest, aby w nowoczesnych miastach co najmniej 25% obszaru stanowiły tereny zielone. Zieleń bowiem ma bardzo duże znaczenie dla człowieka, wpływa zarówno na zdrowie, w sensie fizycznym, jak i na stan psychiczny ludzi. Wpływ ten wyraża się w różny sposób w różnej postaci. Między innymi zieleń oddziaływa dodatnio na mikroklimat miast — zmniejsza wahania temperatury powietrza, jego wilgotności itd. Działanie to jest szczególnie wyraźne podczas upalnego lata. Tereny zielone wpływają też na czystość powietrza atmosferycznego, gdyż działając jako pewnego rodzaju osadniki i filtry, oczyszczają powietrze’ od zawartego w nim pyłu. Ochronna rola zieleni w stosunku do zanieczyszczeń gazowych, np. gazów spalinowych,-tlenków siarki ^zawartych w dymie, nie jest jeszcze dostatecznie zbadana. Zadrzewianie miast jest też jedną z metod walki z hałasemzarówno ulicznym, jak i przemysłowym.
Z codziennego doświadczenia znany jest także dodatni wpływ zieleni na stan psychiczny człowieka. Charakter tego wpływu, jego mechanizm i siła,- działania nie są jeszcze zbadane. Prawdopodobnie chodzi o to, że bezpośrednie obcowanie z przyrodą odsuwa człowieka od wpływu różnych czynników działających drażniąco i pobudzająco na układ nerwowy, a sama zieleń wywiera działanie kojące.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!