Trzeba dbać o zdrowie

Pod pojęciem „ochrona zdrowia” rozumiemy system zorganizowanych działań, zarządzeń, urządzeń i instytucji, poprzez które państwo wpływa na zdrowie społeczeństwa. Innymi słowy — ochrona zdrowia w pojęciu operatywnym jest określona jako suma tego wszystkiego, co społeczeństwo wytwarza i dokonuje dla zapobiegania chorobom, ich leczenia, dla utrzymania i rozwoju zdolności psychicznych i fizycznych, przedłużenia życia, zapewnienia zdrowego rozwoju nowych generacji. Upraszczając ze względów poglądowych operatywne pojęcie ochrony zdrowia można stwierdzić, że: ochrona zdrowia stwarza konieczne warunki polityczne, organizacyjne, ekonomiczne i kulturalne, a więc warunki społeczne, w których osiągnięcia naukowe i techniczne mogą być wykorzystane dla dobra zdrowia ludności. Według ogólnie przyjętej definicji, pojęcie „zdrowie” oznacza, jak to pisaliśmy na początku podręcznika, stan pełnego, dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego, a nie wyłącznie brak choroby lub niedomagania (patrz str. 7). Definicja ta określa więc zdrowie jako wartość pozytywną, obejmującą kilka co najmniej elementów. Elementów tych nie potrafimy jednak zdefiniować jednoznacznie, a tym samym i zdrowia, jako całości, nie jesteśmy w stanie mierzyć w sposób bezpośredni.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!