Układ nerwowy człowieka

Istotne znaczenie dla higieny psychicznej mają też czyn: wpływające hartująco na układ nerwowy człowieka. Czynni takimi są np. wszelkie zabiegi wychowawcze, niektóre ćwiczenia zyczne itp., które ucząc dyscypliny życia codziennego, dyscypl pracy, dyscypliny społecznej, czynią układ nerwowy silniejs’ i zrównoważonym, a tym samym uodpornionym na działanie c ników nerwicotwórczych. Poza nerwicami prawdopodobnie i inne schorzenia zdarzają się częściej w związku z rozwojem cywilizacji i zmianami, jakie towarzyszą temu rozwojowi w trybie życia większości ludzi. Badacze angielscy wykazali np., że prawdopodobieństwo zgonu z powodu choroby wieńcowej jest dwukrotnie wyższe wśród pracowników mających pracę siedzącą, niż wśród tych, których zajęcia wymagają ciągłej aktywności fizycznej. Obserwacje te mogą sugerować, że przyczyną wzrostu -zachorowań na schorzenia naczyń wieńcowych, jakie notujemy w o- statnich dziesiątkach lat na całym świecie, może być mniejszy udział Wysiłku fizycznego w pracy zawodowej większości ludzi, wynikający z pozycji siedzącej przy pracy, z mechanizacji i automatyzacji produkcji. Jednocześnie panuje przekonanie, że podłożem tych chorób mogą być również zaburzenia w równowadze układu nerwowego.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!