Umacniania zdrowia

Profilaktyka pierwszej fazy obejmuje całokształt postępowania’ higienicznego i przeciwepidemicznego, zmierzającego do umacniania (lub potęgowania) zdrowia, a więc do zapewniania warunków umożliwiających wytwarzanie i gromadzenie maksymalnego zasobu energii biologicznej ustroju, Ta faza działania profilaktycznego dotyczy głównie ludzi zdrowych i jej celem jest takie ukształtowanie środowiska naturalnego i społecznego, aby rozwój fizyczny i psychiczny człowieka był jak najpomyślniejszy, a narażenie ustroju ńa czynniki chorobotwórcze jak najmniejsze. Profilaktyka drugiej fezy rozpoczyna się z chwilą wystąpienia procesu chorobowego w ustroju. W tej fazie działania profilaktycznego zapobiega się już nie wystąpieniu samej choroby, ale jej rozwojowi, powikłaniom lub niepomyślnym następstwom. Profilaktyka trzeciej fazy dotyczy tych przypadków, w których choroba rozwinęła się w pełni, doprowadzając do ograniczenia niektórych funkcji ustroju lub trwałej ich utraty (inwalidztwa). Postępowanie w tej fazie działania zmierza do zapobiegania utrwaleniu się niepomyślnych skutków choroby, do odtworzenia zasobu utraconej wskutek choroby energii biologicznej ustroju oraż przywrócenia, utraconych funkcji lub zastąpienia ich środkami .wyrównawczymi.

Witam, mam na imię Jolanta i za pomocą tego bloga chciałabym Wam przekazać jak bardzo ważnym zjawiskiem jest edukacja. Mam nadzieję, że wiedza, którą dostaniecie, pomoże wam z rozwojem waszej kariery!
error: Content is protected !!